Põlevkivi kaevandus - Histrodamus

http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3148&layer=200&lang=est#3147


Põlevkivi kaevandus

1930
Põlevkivi kaevandamist alustati Eestis 1920.aastate alguses.
Algul kaevandati põlevkivi Kiviõli ja Küttejõu maapealsetes karjäärides, hiljem rajati ka maaalused kaevandused.
Peamisteks põlevkivi tarbijateks enne Teist Maailmasõda olid Tallinna Tselluloosivabrik, Kiviõli ja Sillamäe õlivabrikud ning Tallinna ja Püssi elektrijõujaamad. Põlevkivist toodetud kütust eksporditi saksa sõjalaevastiku tarbeks.
Põlevkivi väljavedu kaevandustest toimus auruveduritega peamiselt 750 mm laiustel raudteedel, kuid oli ka 900 mm laiune tee Viivikonna kaevandusest Sillamäe õlivabrikuni pikkusega 8 km (ehitatud 1935.a.).
Allmaakaevandustes kasutati saksa firma Jung diiselvedureid. A/S Eesti Kiviõli ehitas Tallinn-Narva raudteele Kiviõli peatuskoha ja karjääri harutee 1922.a.
Õlivabriku ehitamist alustati 1930.a., samal ajal muudeti Kiviõli peatus jaamaks ning rajati laiarööpmeline harutee allmaakaevanduse juurde. Küttejõu harutee valmis 1924.a., kaevandamist alustas aasta hiljem. Küttejõu jaamast viis karjääri 3 km pikkune kitsarööpmeline raudtee. Kiviõli ja Küttejõu kaevandused liideti 1951.a.
Küttejõu 1930.aastatel.
Prantsuse päritolu vedur H -17 Kohtla põlevkivikaevanduses.

Popid